Hoe / wat voor soort bijeenkomsten organiseert de klimaatpsychologie Alliantie eigenlijk?

We creëren met elkaar een ruimte waarin we de relatie tussen onszelf en de klimaatcrisis onderzoeken. Centraal staan de effecten van klimaatverandering op je eigen en onze (collectieve) psyche. We vinden elkaar in herkenning, erkenning en de behoefte van verdieping. We ontdekken betekenissen en patronen in de effecten van klimaatverandering op onszelf, ons werk en de maatschappij. We vinden daarin belangrijk dat we empathisch, reflectief, open, veilig en onzeker kunnen zijn. De Klimaatpsychologie Alliantie helpt om ‘bij het probleem te blijven’, met andere woorden; niet te ontkennen noch te vluchten, zoals de Engelsen het noemen ‘between denial and despair’. 

Er bij blijven, ‘Wat doet het klimaat met mij, ons, de maatschappij en wat doe ik, wij, de maatschappij met het klimaat?

Bijeenkomsten, sessies, ‘oefeningen’, op locatie en online, die open zijn voor een ieder die wil deelnemen. 

De website is een weerslag en neerslag van deze sessies.

De website is ook de plek waar ervaringen, verhalen en andere uitingen te vinden zijn.

De alliantie is interactief. Ieder kan zich verdiepen, deelnemen of om verdieping vragen.

De alliantie is er ook voor vragen vanuit samenleving, of organisatie. 

Between Denial and Despair