Hoe Zien Wij het Klimaatprobleem?

De klimaatcrisis is echt, de opwarming verwoest onze leefomgeving en onze aarde. Het bedenken en doorvoeren van praktische maatregelen zijn complex.  De maatschappij en het functioneren van de instituties zijn er op dit moment niet op toegerust om te doen wat nodig is. De klimaatcrisis dwingt ongemakkelijke keuzes af; keuzes bij het doen van de dagelijkse boodschappen, keuzes in hoe wij ons inkomen verwerven, ons bestaan opbouwen, hoe wij zorgen voor veiligheid voor onszelf en onze kinderen? Het onder ogen zien van angst, schuld en schaamte maakt het moeilijk. Er spelen sterke emoties binnen onze relaties en ten opzichte van de mensen die macht hebben en beslissingen kunnen nemen. Veel van de machtigen zijn aantoonbaar onverschillig en dubbelhartig. Wij zijn ervan overtuigd dat het cruciaal is om de onbewuste processen en onze emoties te begrijpen. Onbewuste processen bepalen voor een belangrijk deel onze gedachten, overtuigingen en gedrag. Zij versterken ook onze patronen en verdedigingsmechanismen. In een tijd waarin individualisme gelijk staat aan persoonlijke vrijheid, persoonlijk welzijn en persoonlijke rijkdom, is het moeilijk om gezamenlijk op te trekken en in gezamenlijkheid effectief te zijn. Verbeeldingskracht en het loslaten van oude patronen zijn erg belangrijk. 

jakob-owens--_tdBGOxZzc-unsplash