Welkom op de site van de klimaatpsychologie alliantie

De klimaatcrisis is voor iedereen een nieuwe ervaring. Of ken je iemand die al een keer een klimaatcrisis heeft meegemaakt? 

Even voorstellen

Sinds 2018 organiseert de Klimaatpsychologie Alliantie bijeenkomsten in Nederland* voor mensen vanuit diverse professies en achtergronden. Daarom heten wij alliantie. In de bijeenkomsten staat het delen van ervaring centraal. Vanuit delen van ervaring komt bewustzijn. Wij zijn verenigd in het idee dat zonder bewustzijn geen veranderingen tot stand kunnen komen op welk niveau dan ook.  Als mensen met verschillende  achtergronden naar elkaar luisteren en praten, groeit niet alleen jouw begrip voor wat de klimaatcrisis betekent, maar krijgen we ook zicht op maatschappelijke patronen. 

* Zij is deel van een internationaal netwerk. 

Waarom de Klimaatpsychologie Alliantie?

Klimaatverandering is een urgent probleem. Welke emoties, verhalen, opvattingen en ideeën nemen bezit van ons of waar worden wij in betrokken? Dit was de eerste vraag van de Alliantie in 2018. 

Gestart door professionals was de tweede vraag, welke  methoden of gereedschappen kunnen wij gebruiken in het gesprek met anderen? En doen wij de klus alleen of samen?

Steeds duidelijker is een derde invalshoek, hoe kunnen we de diepe aannames en vanzelfsprekendheden in onze cultuur bespreekbaar maken?

Daar is bij gekomen de vraag wat in ons zit als deel van de natuurlijke wereld? Wij zijn toch onderdeel van de levende planeet? Is het dan zo erg wat wij als mensen doen? 

Deze vragen bepalen nog steeds de agenda van de Klimaatpsychologie Alliantie.  

pexels-krizjohn-rosales-761297
pexels-shy-sol-102094

En wat weten we dan al?

Dat de emoties die de klimaatcrisis oproept wijdverbreid zijn, maar nog steeds voelen mensen een drempel om het erover te hebben. Ook weten we dat als je wakker ligt van wege de klimaatcrisis, er rusteloos van bent en of angstig, het niet verstandig is om daar mee rond te blijven lopen. Zorg dan dat je er met iemand over kunt praten. Maar zorg wel dat het iemand is die je serieus neemt als het om die gevoelens gaat. Het klimaatprobleem is echt en niet verzonnen. 

Tenslotte weten we dat we een nieuwe cultuur nodig hebben. De oude houdt ons tegen. De klimaatcrisis (en de biodiversiteit crisis) zet grote vraagtekens bij onze huidige cultuur, bij onze manier van leven en de manier waarop de maatschappij georganiseerd is en het er aan toegaat. Benoemen van wat nodig is en beloftes doen om zaken aan te pakken zijn er genoeg. Maar hoe komen we verder dan dat? 

plek om te ontmoeten

De Klimaatpsychologie Alliantie is een plek om over eigen belangen heen te spreken, hiermee bedoelen wij “als in elkaar echt ontmoeten”.  

Wij weten niet hoe het (leven in de huidige tijd van klimaat en biodiversiteits crisis) is voor anderen en zij weten het niet van ons. Misschien is het belangrijkste om te leren afscheid te nemen van oude verhalen en oude manieren van doen om een nieuw verhaal en nieuwe manieren van doen te kunnen opbouwen. Dat raakt aan de diepste overtuigingen en wensen. En er verandert alleen echt wat als voldoende mensen dat willen. Het besef dat dit nodig is groeit. Het besef dat er geen blauwdruk voor is groeit ook. 

Iedereen heeft er mee te maken. 

jon-tyson-A1PQ5Dao2RU-unsplash
mario-losereit-mTZyJeR1Rnc-unsplash

Wij verwelkomen iedereen

Wij verwelkomen iedereen die zich wil inzetten om de  klimaatnoodsituatie samen te doorgronden en samen mee aan de slag te gaan.  Wij merken dat dwars door hokjes heen kijken is wat helpt,  al is dat niet altijd makkelijk.  

Wil je deelnemen aan een bijeenkomst, kijk dan op de agenda.

Gevoelens, Ervaringen, vragen, dilemma’s en nieuwe praktijken die om aandacht vragen.

Archief

Klimaatpsychologie Alliantie Nederland organiseert sinds 2018 bijeenkomsten. Het doel is om ervaringen te delen waardoor we elkaar helpen inzicht te krijgen in de psychologie van de klimaatcrisis (en crisis in onze relatie met de planeet) en deze op nieuwe manieren kunnen benaderen. 

2018. Intentie besprekingen om een Nederlandse Klimaat Psychologie Alliantie te beginnen.
Mei 2019. Society on the couch, psychologische reacties op de klimaat crisis. Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam met Paul Hoggett, één van de oprichters van de Climate Psychology Alliance UK.
September 2019. Human entitlement, de manieren waarop mensen zichzelf legitimeren als het gaat om hun bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam met Robert Tollemache, onderzoeker op dit thema.
November 2019. What goes into a climate psychology intervention? Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam met Steffi Bednarek, Gestalt psychologist and member of the Climate Psychology Alliance UK.
Februari 2020. Extinction Rebellion. Bijeenkomst bij RINO Amsterdam met o.a. Neela Paulussen, Femke Merkx, Matthijs Hoogstad, Thomas Berkhout, Sandra Kuiters, Coen Volker.
Mei 2020. Wat doe ik met klimaat, wat doet het klimaat met mij? Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam (online) met Rembrandt Zegers, Klimaat Psychologie Alliantie Nederland
Juni 2020. Hoe vervreemd zijn we van de natuur? Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam (online) met Simon Hailwood, Universiteit van Liverpool.
October 2020. Hoe kunnen we onszelf horen, hoe kunnen we anderen horen? Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam (online) met Femke Merkx, mindfulness trainer, senior coach Stichting Klimaatgesprekken, onderzoeker), Evanne Nowak humanistisch raadsvrouw, curator en gespreksleider en Robert van Hennik, psycholoog en docent in toepassing van systeem denken.
December 2020. De psychologie van ergens bij horen of niet en hoe de klimaatcrisis een gesprek ook kan polariseren. Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam (online) met John Adlam en Chris Scanlon beiden werkzaam in de forensische psychologie in Engeland.
Januari 2021. Gesprek over de agenda voor de KPA voor 2021. Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam (online)
Februari 2021. Gesprek over de agenda voor de KPA voor 2021. Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam (online)
Maart 2021. Gesprek over collectief trauma. Bijeenkomst bij het RINO Amsterdam (online) met Maria Stadnicka, trauma onderzoekster en schrijver.
Apr 2021 - 2022 Werkgroep Klimaat en cultuur. Online.
Mei 2022, Workshop over de klimaatcrisis en ons voorstellingsvermogen
...............................
...............................