de veilige ruimte   

De klimaatcrisis vraagt ons om een andere cultuur. Om het daarover te hebben (wat dan, hoe dan?) vraagt om dialoog, onderzoek en verdieping. Die organiseren wij op een manier dat wij empathisch, reflectief, open en veilig kunnen zijn. Dat zijn spelregels die we gezamenlijk bewaken. Bijeenkomsten hebben één of meer mensen die de bijeenkomst begeleiden.  Een veilige ruimte betekent dat je voor jezelf of samen ontdekkingen kunt doen. Daarbij helpt de Klimaatpsychologie Alliantie om ‘bij het probleem te blijven’, met andere woorden; noch te ontkennen noch te vluchten. Veel eerder gaat het om een tussen ruimte, waarin we diep begrijpen waar we nu zijn, voordat we kunnen zien waar we willen zijn.    

pexels-benjamin-suter-2361997
pexels-photo-3673536

En verder nog 

De alliantie is er voor vragen vanuit samenleving, of vanuit organisaties.  

Zij organiseert bijeenkomsten en biedt ook directe ondersteuning als er om gevraagd wordt. 

Bijeenkomsten kunnen op locatie en online.

De website is bedoeld als digitale plek waar ervaringen, verhalen en bronnen te vinden zijn.

Ieder kan zich verdiepen, deelnemen of om verdieping vragen.